İdare Hukukuna Giriş Gürsel Kaplan
search
  • İdare Hukukuna Giriş Gürsel Kaplan

İdare Hukukuna Giriş Gürsel Kaplan

€15.03
No tax
Quantity

  Payment

You can make your payment securely

 

“İdare Hukukuna Giriş” başlıklı bu kitap, lisans öğrencilerine yönelik olarak hazırlanmış bir “ders kitabı”dır. Ayrıca bu kitap, KPSS, hakimlik, ve kaymakamlık sınavlarına hazırlanan öğrencilere de yardımcı olabilecek niteliktedir. Bu kitapta konular üniversite öğrencilerinin anlayabileceği bir açıklıkta işlenmiştir. Konuların fazla ayrıntılarına girilmemiştir. Konuların ayrıntılarına girmek isteyenler, iki ciltlik İdare Hukuku başlıklı kitabımıza bakabilirler. Bu kitapta bazı yeni yöntemler kullanılmıştır. Her bölümde o konuyla ilgili bazı ayrıntı sayılabilecek bilgiler, metin içinde verilmek yerine, metinden ayrı “KUTU”lar içinde verilmiştir. Keza metin içinde verilen bilgiler, bazı yerlerde ayrıca “TABLO”lar hâlinde özetlenmiştir. Aynı şekilde, metin içinde yapılan bazı sınıflandırmalar, “ŞEMA” olarak da gösterilmiştir. 21 Ocak 2017 tarih ve 6771 sayılı Anayasa Değişikliği Kanununun 9 Temmuz 2018 tarihinde bütün hükümleriyle birlikte yürürlüğe girmiştir. Söz konusu Anayasa Değişikliği Kanunuyla idarî teşkilatımızda ve idarenin düzenleyici işlemlerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır. Yine bu değişikliklere uyum sağlamak amacıyla yürürlükte olan pek çok kanunumuzda da değişiklik yapılmıştır. Keza 9 Temmuz 2018’den sonra çıkarılan Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle gerek Cumhurbaşkanlığının, gerek bakanlıkların, gerekse çeşitli kamu kurumlarının teşkilatlarında ve görev ve yetkilerinde çok önemli değişiklikler gerçekleştirilmiştir. Kitabımızın 20 ve 21. baskıları bütün bu değişliklere göre güncellenmiştir. Özellikle kitabımızın “idarî teşkilat” ve “idarenin düzenleyici işlemleri” bölümleri baştan sona tekrar yazılmıştır. Kitabın 27. baskısı Haziran 2021 tarihi itibarıyla güncellenmiştir. Kitabın BölümleriBirinci Kısım: İdare Ve İdare HukukuBölüm 1: İdare KavramıBölüm 2: İdare Hukukuİkinci Kısım: İdarî TeşkilâtBölüm 3: İdarî Teşkilâta Hâkim Olan Temel İlkelerBölüm 4: İdarî TeşkilâtÜçüncü Kısım: İdarî İşlemlerBölüm 5: İdarî İşlem KavramıBölüm 6: Bireysel İşlemlerBölüm 7: Düzenleyici İşlemlerBölüm 8: İdarî SözleşmelerDördüncü Kısım: İdarenin FaaliyetleriBölüm 9: Kamu HizmetiBölüm 10: KollukBeşinci Kısım: İdarenin Hareket AraçlarıBölüm 11: Kamu GörevlileriBölüm 12: Kamu MallarıAltıncı Kısım: İdarenin SorumluluğuBölüm 13: İdarenin SorumluluğuYedinci Kısım: İdarenin DenetlenmesiBölüm 14: İdarenin Yargı Dışı Yollardan DenetlenmesiBölüm 15: İdarenin Yargısal Denetimi: İdarî Yargı (Tanıtım Bülteninden)
9786257667982

Data sheet

Yazar
Gürsel Kaplan