Eğitim Örgütlerinde Sosyal Sermaye ve Yönetimi - Fatih Töremen

€8,71
Vergisiz
Eğitim ve öğretimde başarının sırrı, bilgiyi sunanla alan arasındaki sevgi, saygı, anlayış ve güvenin derecesindedir. Bunlar ne kadar kuvvetli olursa sonuç o kadar memnuniyet verici olur. -Prof. Dr. Mümtaz Turhan Eğitim Örgütleri ve Sosyal Sermaye bağlamında aşağıdaki sorulara yanıt aramak düşüncesiyle yola çıkılmıştır.- Okulların sahip oldukları Sosyal Sermaye nedir?- Okullar Sosyal Sermayenin üretimi ve devam ettirilmesini nasıl sağlayabilirler?- Okullar Sosyal Sermayenin lokal, milli ve uluslararası anlamda zenginleştirilmesine nasıl katkıda bulunur?- Geleceğin okul liderlerinin ihtiyaç duyacakları Sosyal Sermaye liderliği nasıl geliştirilebilir?- Okul liderleri Sosyal Sermayeyi üretecek okul örgütlerini nasıl kurabilirler? Eğitim örgüt
Adet

  Ödeme

Ödemenizi güvenli olarak yapabilirsiniz

  Teslimat

Avrupadaki adreslere ortalama 2 haftada ulaştırıyoruz. Avrupa dışına ortalama 4 haftada ulaşıyor.

Eğitim ve öğretimde başarının sırrı, bilgiyi sunanla alan arasındaki sevgi, saygı, anlayış ve güvenin derecesindedir. Bunlar ne kadar kuvvetli olursa sonuç o kadar memnuniyet verici olur. -Prof. Dr. Mümtaz Turhan Eğitim Örgütleri ve Sosyal Sermaye bağlamında aşağıdaki sorulara yanıt aramak düşüncesiyle yola çıkılmıştır.- Okulların sahip oldukları Sosyal Sermaye nedir?- Okullar Sosyal Sermayenin üretimi ve devam ettirilmesini nasıl sağlayabilirler?- Okullar Sosyal Sermayenin lokal, milli ve uluslararası anlamda zenginleştirilmesine nasıl katkıda bulunur?- Geleceğin okul liderlerinin ihtiyaç duyacakları Sosyal Sermaye liderliği nasıl geliştirilebilir?- Okul liderleri Sosyal Sermayeyi üretecek okul örgütlerini nasıl kurabilirler? Eğitim örgütleri insan unsurunun en baskın olarak hissedildiği örgütlerin başnda gelmektedir. insanın olduğu yerde estetik, sevgi, saygı, anlayış ve güven gibi bir takım kavramların eksikliği, orada verimsizliğin, üretim yetersizliğinin ve tükenmişliğin ortaya çıkmasına neden olacaktır. Teknolojinin ve insan unsurunun tek başna karşlayamayacağı bu yetersizliklerin ancak Sosyal Sermaye unsuruyla giderilebileceği öngörülmektedir. Eğitim örgütlerimizin son yıllardaki görüntüsü bize Sosyal Sermaye unsurunun ele alınması gerektiği düşüncesini kazandırdı. Bu düşünceden hareketle insanla işi olanların, estetik değerlerle donanması, sevgi, saygı ve güvene değer vermesi gerektiğini kabul ederek; eğitim örgütlerinin başarıya ulaşmada oynayacakları rolü irdelemeye çalıştık. Takdir edilecektir ki, konu oldukca geniş ve farklı boyutlarda kendini göstermektedir. Bu çalışma böyle bir konuyu çalışma alanına çekmeyi hedeflemek gibi bir vizyonu barındırmaktadır. Bu konudaki başarı, eğitim örgütlerinde varlığı çok az hissedilen Sosyal Sermaye konusunun varlığını kısmen de olsa gündeme getirme çabasıyla ölçülecektir. Kitabın okuyanlara ve eğitim alanında uygulayıcılara yeni ufuklar kazandırmasını diliyoruz.
9786055729042